Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Výstavy

VÝSTAVA VZNIK ČESKOSLOVENSKA  V PÍSKU 2018

Z reakcí základních škol vybíráme jednu, která se prolíná názory mnoha zúčastněných:

 

Putovní výstava „Vznik samostatné Československé republiky“ na ZŠ E. Beneše Písek

19. 2. 2018 – 23. 2. 2018

Výstava u nás proběhla úspěšně a za velkého zájmu žáků i pedagogických pracovníků. Expozici tohoto typu přikládá naše základní škola velký význam a považuje ji za velmi důležitou, a to z několika důvodů.

Tím prvním důvodem je, že právě naše škola nese jméno jedné z hlavních postav budování samostatného Československého státu – Edvarda Beneše.

Druhý důvod je to, že se jako pedagogové shodujeme, že v dnešní globalizované společnosti dochází k nemalému úpadku znalostí dějin vlastního národa, ale i k postupnému zániku vlasteneckého cítění či národní hrdosti. Tato výstava nám napomáhá poukázat na fakt, že český jazyk, česká vlajka, český lev a česká hymna nejsou samozřejmostí. Výstava také připomíná, že Česká republika mohla vzniknout pouze díky společnému úsilí vojáků, legionářů, politiků a hrdinů, které spojovala láska k vlasti.

 

Mgr. Tomáš Sedláček

 

Další výstavy jsou dokumentovány ve fotogalerii za posledních 5 let... Fotoarchiv

 

Projektu Město Písek, nejen pětačtyřicátý již v květnu 2011 dokázal, že mu není lhostejná vzpomínka na osvobození Písecka v roce 1945 a proto si pro Vás v tento čas připravil výstavu o OPERACI ANTHROPOID, kterou si letos budeme připomínat 70. výročím uskutečnění, tak důležité akce v dějinách Československa, jako byla smrt tyrana - Reinharda Heydricha.

Pro většinu současné generace, mladé lidi, žijící ve svobodném státě, se může zdát připomínání období nacistické okupace českých zemí již zbytečné a mravní postoje válečné generace Čechů a Slováků velmi vzdálené, až nepochopitelné.

Je však třeba je připomenout právě proto, že jde o hrdinský čin odporu proti teroru, který v různých formách stále ovládá životy milionů lidí na této planetě. I dnes v mnoha zemích světa diktátoři diktují lidem, jak mohou žít, co si mají myslet, myšlenka nadřazenosti a podřízenosti jiných je stále přítomna v mnoha ideologiích. I dnes, po tolika letech od 2. světové války mnozí nedodržují zásady mezinárodního práva, vměšují se do vnitřních záležitostí suverénních států a stále umírají lidé v nesmyslných půtkách o moc.
Také proto je velmi důležité připomínat tento čin spravedlivé odplaty za genocidu a teror i po sedmdesáti letech.

 

_______________________________________________________________________________________________

 

Na Písecku zhlédlo tuto výstavu za měsíc téměř 4 000 návštěvníků

Nejvíce z toho bylo středoškolských studentů a žáků 2. stupně základních škol v doprovodu pedagogů, kteří jim k výstavě podali zasvěcený výklad a návštěvu pojali jako netradiční výukovou hodinu včetně pracovních listů, které studenti na místě zpracovávali. Každý den měl svůj zajímavý průběh a program. Tak například v pátek 17. února zazněly v aule ZŠ J. K. Tyla také verše a večerka, při které přítomní vzdali hold hrdinům odboje. Jiný den si na setkání s mladou generací našli čas také zastupitelé města Písku.

Výstava však byla i na jiných místech, včetně základny 25. protiletadlové raketové brigády ve Strakonicích, kde výstavu zahájil plk. gšt. Ing. Vladimír Barca. Armáda také pomohla s dopravou výstavy do Písku, kde na ni již čekal ředitel další základní školy.

 

16. února odpoledne byla v ještě době plánovaného termínu stěhování na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti u výstavy docela fronta. Nebylo možné narušit neformální besedu u jedné třídy a panem Mgr. Říhou. Vždyť jenom ta prvorepubliková opevnění na druhém panelu jsou tak zajímavá, zejména když je doplní zkušenostmi vojenský důchodce Josef Jonák. Potlesk přítomných získal Aleš Procházka, zvláště když na něj bylo prozrazeno, že celá výstava se uskutečňuje z jeho podnětu. Mgr. Zajedová se svou třídou si prosadila, že prostě ten znalostní test u své třídy s využitím výstavy se musí stihnout. A tak nezbývalo stopnout pana ředitele Mgr. Pavla Koce, který už, už vyrážel osobně pro výstavu ze své Základní školy .

Tak tyhle, pro organizátory „příjemná" zdržení se stávají pravidlem.

Až ve večerních hodinách 16. února byla konečně výstava instalována skupinou Josef Jonák (rada Klubu vojenských důchodců), František Rybák (Vojenské sdružení rehabilitovaných), Lukáš Nebes (SDH – záchranáři Písek ), Aleš Procházka (Svornost)  v aule Základní školy Josefa Kajetána Tyla .

Výstava bude tak k dispozici základní škole celý pátek hned od rána. Slavnostním předělem bude setkání s organizátory a veterány v 10,00
.

 


Několik zápisů z kroniky výstavy:

  • Poručík Josef Adámek (velitel tanku 1.Čs. obrněné brigády na západní frontě):

„Pro mne, jako válečného veterána, je tato výstava záslužná činnost.“

  • Autor neznámý

Skvělá výstava! Škoda, že si už příliš mnoho lidí nechce tuto dobu připomínat.“

  • Žáci píseckého gymnázia

Je třeba připomínat každé generaci tyto události. Český národ nesmí nikdy něco takového zapomenout. Děkujeme!“

  • Eva Veselá (podnikatelka, Písek)

Velmi si vážím všech, kteří podporují tyto projekty. Pokud ředitelé našich škol vytvářejí prostor pro uplatnění historie v praxi, je to nejlepší, co si můžeme přát a co mladší generaci přiblíží slovo hrdinství. Hrdinou však může být kdokoliv i v tzv. malých věcech. Důležité je vědět proč. Proč taktika a odvaha v pravou chvíli. Proč nezaspat, ale včas reagovat....
Díky všem, kteří se na tomto vzdělávání jakýmkoliv způsobem podílejí!“

  • Pavel Sekyrka (ředitel Obchodní akademie v Písku)

Děkuji ze srdce Jaroslavu a jeho dvěma kamarádům, jsou jako tři králové. Chodí od domu k domu a nosí panely o naší slavné historii. Díky za to, že šíří poselství cti, statečnosti a lásky k vlasti.“

  • Třída B2I (Střední průmyslová škola, Písek)

My se nevzdáme. Jsme Češi“

 

 

Program výstavy (průběžně aktualizován):

Datum Místo Čas
30.-31. ledna 2012 ZŠ Edvarda Beneše v Písku, aula 9:00 - 10:00 h.
1. února 2012 Obchodní akademie, Písek 9:00 - 16:00 h.
2. února 2012 Střední zemědělská škola, Písek 8:00 - 15:00 h.
4. února 2012 Seniorský dům, Písek 10:00 - 12:00 h.
6.-7. února 2012 Gymnázium, Písek 9:00 - 15:00 h.
8. února 2012 Základní Škola v Bernarticích 8:00 - 15:00 h.
9.-10. února 2012 Základní Škola v Protivíně 9:00 - 13:00 h.
13.-14. února 2012 Střední průmyslová škola, Písek 8:00 - 15:00 h.
15.-16. února 2012

Střední odborná škola
a Stř. odborné učiliště, Písek

10:00 - 16:00 h.
17. února 2012 ZŠ J. K. Tyla, Písek 10:00 - 13:00 h.
20. února 2012 Gymnázium, Strakonice 9:00 - 16:00 h.
21. února 2012 Gymnázium, Strakonice 8:00 - 17:00 h.
22. února 2012 25. protiletadlová brigáda, Strakonice celý den
23.-24. února 2012 ZŠ T.G. Masaryka, Písek 12:00 - 13:00 h.

Poslední aktualizace proběhla 23.2., v 23:58.

 

Návštěvnost výstavy:

K datu     žáci studenti SŠ dospělí CELKEM
k 3.2. 2012 350 357 188 895
4.-9.2. 2012 203 300 68 571
10.-17.2. 2012 310 610 59 979
18.-24.2.2012 390 500 357 1247
CELKEM 1253 1767 672 3692


 

Pár fotografií z průběhu výstavy:


Vernisáž výstavy na ZŠ E.Beneše v Písku, 30. ledna 2012


Promluvila část organizátorů. Zprava: L. Nebes (Svornost), J. Pospíšil (SPDS) 30. ledna 2012


Svou návštěvou nás poctila i sama autorka výstavy - Jindra Svitáková, 30. ledna 2012


Střední Zemědělská škola v Písku, 2. února 2012


Organizátoři a veterán. Zleva: Roman Drašnar (Buddies), Josef Jonák (Klub voj. důchodců), Josef Adámek (veterán
a obdojář), Jaroslav Pospíšil (SPDS) a
Aleš Procházka (Svornost). 4. února 2012


Skládání panelů v píseckém Seniorském domě. Zleva: F. Rybák a J. Jonák, 4. února 2012


2. vernisáž výstavy tentokráte na píseckém gymnáziu, 6. února 2012


Základní Škola v Bernarticích, 8. února 2012


Základní Škola v Protivíně, 9. února 2012


Střední průmyslová škola v Písku, 13. února 2012


Střední odborná škola a Střední odborné učiliště v Písku, 15. února 2012


Střední odborná škola a Střední odborné učiliště v Písku, 16. února 2012


Vernisáž na ZŠ J. K. Tyla v Písku, 17. února 2012


Na vernisáži promluvil k žákům i senátor Miroslav Krejča, 17. února 2012


Skládání výstavy na ZŠ J. K. Tyla, 17. února 2012


25. protiletadlová brigáda ve Strakonicích, 22. února 2012


ZŠ T.G. Masaryka v Písku, 24. února 2012


Žáci ZŠ T.G. Masaryka v Písku, 24. února 2012


Písecké organizátory přijel podpořit sám prezident ANLETu Ing. Jaroslav Houška, 24. února 2012

TOPlist